WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET timestamp = '1398367442', ip = '54.198.224.121', location = 'בלוג אחר' at line 1]
UPDATE SET timestamp = '1398367442', ip = '54.198.224.121', location = 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » משיח בן יוסף', url = '/?p=47' WHERE ip='54.198.224.121'

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'VALUES ('1398367442', 'Guest', '54.198.224.121', 'בלוג אחרית הימים' at line 1]
INSERT INTO VALUES ('1398367442', 'Guest', '54.198.224.121', 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » משיח בן יוסף', '/?p=47')

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE timestamp < 1398363842' at line 1]
DELETE FROM WHERE timestamp < 1398363842

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT COUNT(*) FROM

 
בס''ד
» משיח בן יוסף

משיח בן יוסף הינו כינוי של דמות הקשורה לפרק מגאולת ישראל, אך להבדיל ממשיח בן דוד, הדמות הזו אינה מוכרחת להימצא, אלא אם עם ישראל נמצא במסלול הגאולה הקשה, המקובל לכנותו בשם "בעיתה". אך במצב של מסלול הגאולה הניסי, "אחישנה", ככל הנראה דמות זו לא תתקיים, לפחות לא עפ"י המיוחס אליה בספרות היהדות.

קיימים מספר של מדרשים, וכן מקורות אחרים, המתארים תיאורים כאלה ואחרים של אחרית הימים. חלק גדול מהם מדבר על דמות שתקדם למשיח בן-דוד, ומכונה בתואר משיח בן יוסף. קיימים ‘תסריטים’ רבים לגבי דמות זו ומעשיה בתקופה שלפני הגאולה, אך יש מספר מכנים משותפים החוזרים על עצמם כמעט בכל המקורות:

 • משיח בן יוסף יהיה המנהיג של הדור בתקופה שטרם ביאת הגאולה השלימה ע"י משיח בן דוד.
 • משיח בן יוסף יהיה מעורב במלחמה או במלחמות נגד גויים שיילחמו נגד עם ישראל.
 • סיבת מלחמתו של משיח בן יוסף מתוארת בדר"כ כלל כשחרור ירושלים או ארץ ישראל הכבושה בידי נוכרים, או כמלחמת מנע נגד גויים המתכוונים לכבוש את הארץ ואת ירושליים.
 • עפ"י רוב המקורות העתיקים: משיח בן יוסף ימות במלחמה ע"י שליט גוי, המכונה בדר"כ בשם "ארמילוס הרשע" (ארמילוס רשיעא), ויקום לתחייה ע"י משיח בן דוד, זמן לא רב לאחר מכן (עפ"י מקורות מאוחרים יותר, מובא כי בזכות תפילות עם ישראל תבוטל הגזירה שעל משיח בן יוסף למות בידי אותו ארמילוס).

על כל פנים, רוב התיאורים אודות משיח בן יוסף מתארים אותו כמנהיג שעומד בראש צבא המקובץ מעם ישראל (לשבטיו, יש לומר). המושג בן יוסף מלמד שאותו המנהיג יבוא מצאצאיו של יוסף הצדיק. הזוהר הקדוש מזכיר את ירבעם בן נבט החוטא (שהיה צדיק גדול בתחילת הדרך, ואפילו הוכיח את המלך שלמה), שהיה אמור להיות משיח בן יוסף, אך חטאיו מנעו זאת ממנו, לאחר שחטא והחטיא את עם ישראל בעבודה זרה, ובנו -אביה- היה בחינת משיח בן יוסף. קיימים עוד גדולים במהלך ההיסטוריה שהיו בחינת משיח בן יוסף, למשל: חזקיהו המלך (שחז"ל אומרים שהמלחמה שסנחריב ניסה להילחם בו ובירושלים היתה עשויה להיות תחליפה של מלחמת גוג ומגוג).

גם רבי חיים ויטאל זצוק"ל זיע"א, תלמידו המובהק של האר"י הקדוש, וגם הגאון מוילנה (הגר"א) מוזכרים כמי שהיו בחינות של משיח בן יוסף. להלן אחד הסיפורים הידועים אודות רבי חיים ויטאל, בהקשר זה, שאירעו בתקופה שלאחר פטירתו של האר"י הקדוש:

התקופה שבה גר רבי חיים ויטאל (להלן: מהרח"ו) בירושליים, היתה בתקופת הכיבוש המוסלמי של העיר. שמו של המושל המוסלמי בירושלים היה: "אבו סִיפֵין" (בעל החרבות). באחת השנים היה ככל הנראה מחסור במיים באיזור ירושלים, ומסופר שבאחד מימי השישי, בזמן התפילה של המוסלמים, כאשר ירושלים היתה שקטה, אותו המושל - אבו סיפין - שמע קול של מיים זורמים מתחת להר הבית. הוא ניסה לחקור אודות המיים, אצל זקני הערבים, כדי לדעת כיצד יהיה אפשר לנצלם ולהשתמש בהם.

הערבים סיפרו לו שמסורת בידם שהמים הללו הם מי הגיחון, אשר נסתמו ע"י חזקיהו, המלך של היהודים, וכל הנסיונות לפתוח מחדש את מקור המיים, נכשלו. העיצה היחידה שנותרה: לזמן את הרב של היהודים (מהרח"ו), כי רק הם יכולים לפתוח את מקור המיים מחדש.

פנה אבו סיפין למהרח"ו, ואיים עליו שיפתח את הגיחון מחדש: אתם היהודים סגרתם אותו, וירושליים זקוקה למיים האלה, ואתם חייבים לפתוח אותו. מהרח"ו חשש מנקמתו של אבו סיפין, והשתמש בשם המפורש כדי לבצע קפיצת הדרך מירושליים לדמשק, שם התגורר עד סוף ימיו. באותו הלילה נגלה אליו מורו ורבו, האר"י הקדוש, בחלום, ושאל אותו מה הוא עושה בדמשק. מהרח"ו סיפר לו את מה שקרה עם אבו סיפין, וסיפר לו שהוא ברח ממנו כי חשש מנקמתו. שאל אותו האר"י הקדוש: מדוע לא פתחת את הגיחון? ענה לו מהרח"ו: לא רציתי להשתמש בשם המפורש. השיב לו האר"י הקדוש: והרי השתמשת בו כדי להגיע לדמשק!

בהמשך אמר האר"י הקדוש, שהיתה זו שעת רצון משמיים לגאולת ישראל, ואם מי הגיחון היו נפתחים - היתה מגיעה הגאולה. ביקש מהרח"ו לעשות זאת - אך האר"י אמר לו שכבר חלפה השעה. את חששו הרב של מהרח"ו מאבו-סיפין מסביר בנו של מהרח"ו בידיעתו של אביו שהוא היה בחינת משיח בן יוסף, ואילו אבו סיפין היה בחינת ארמילוס, והיה בכוחו להרע לו, ולכן חשש ועשה את קפיצת הדרך.

מכל מקום, משיח בן יוסף עפ"י חלק מן המקורות יהיה מזוהה בישראל בסופו של דבר כ"המשיח" שגואל את ישראל. לפיכך, מותו של משיח בן יוסף יותיר את ישראל במצב קשה ביותר, ובייאוש כמעט מוחלט - לאחר הכרה ש"המשיח" כביכול מת. רק לאחר שתעבור תקופה מסויימת, יגיע משיח בן דוד, אשר מרוב ייאוש לא יאמינו בו רבים מעם ישראל, אלא כשיעמיד לתחייה את משיח בן יוסף.

הרב יוסף חיים בן אליהו זצוק"ל זיע"א (ה’בן איש חי’) מביא בפירושיו על אגדות הש"ס, שגם משיח בן יוסף הוא מזרע דוד המלך, וכמו שקיים אדם בבחינה של משיח  בן דוד בכל דור ודור (ואם הדור ראוי, אז הוא הופך ממש למשיח), כך קיים בכל דור ודור גם אדם בבחינה של משיח בן יוסף, שהינו אדם צדיק, מזרע בית דוד, הסובל ייסורים כדי לכפר על עם ישראל.

ראוי לציין, כי שבט יוסף (אפריים ומנשה) נמנה על השבטים האבודים שהוגלו ע"י סנחריב מממלכת ישראל הצפונית, ואשר לא ידוע לנו היכן הם נמצאים עד היום הזה. בהקשר זה אפשר להבין את דברי הרס"ג (רבינו סעדיה גאון, שמבדיל בין "בני יוסף" ובין "בני עמינו") אודות משיח בן יוסף (ספר האמונות והדיעות), שלמעשה מתאר בקוים מסכמים את הידוע אודות משיח בן יוסף:

כבר ידענו שאם לא תשלם תשובתנו נעמוד עד השלמת הקץ, ואם ישלם הקץ קודם שנשוב לא יתכן שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים, [מפני] שהוא היגלנו מפני חטאינו. וכאשר ארך גלותינו ולא שבנו, [כיצד] ישיבנו קודם שנתקן? יהיה זה בשוא.

אבל קדמוננו ז"ל קיבלו, שתקראנה אותנו צרות רבות ורעות, שנבחר בעבורם התשובה, ונהיה ראויים להיגאל. והוא מה שאמרו, אם ישראל עושין תשובה נגאלין, ואם לאו, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך, שגזירותיו קשות כהמן, והם עושין תשובה ונגאלין.

ואמרו שסיבת זה, עמידת איש מבני יוסף בהר הגליל, ויתקבצו אליו אנשים מבני עמינו, וילך אל בית המקדש, אחר שיהיה ברשות אדום, ויעמוד שם עימם זמן.

ואחר כן יעלה עליהם מלך ששמו ארמילוס, ויילחם בה, וילכוד העיר, ויהרוג וישבה ויענה, ויהיה האיש אשר משבט יוסף, בכלל ההרוגים, ויהיו עמנו בצרות גדולות.

הקשה שבצרות הפסד עניינם עם כל המלכויות, והתבאשם בם, עד שיגרשום אל המדברות, עד אשר ירעבו ויצמאו.

ומחוזק הצרות המוצאות, יצאו רבים מהם מתורתם, ויישארו הנשארים המתבררים המזוקקים, ואז ייראה להם אליהו ותבוא הגאולה.


מילותמפתח: מףירושלים מףארמילוס מףמשיחבןיוסף מףהגאוןמוילנא מףאחריתהימים

מסווג תחת: מילון ערכים קישור-קבוע

מאמרים שאולי קשורים:

 • הרב עובדיה יוסף על החייל החטוף
 • האתר של ילד הפלא נסגר
 • עמונה, גוש קטיף, הצדיק ומשיח בן יוסף
 • המשיח
 • רבי נחמן: המשיח יבוא ע"י אחדות
 • הרב אליהו על הבטחות לראות משיח
 • דיווח נוסף על מצבו של הרב כדורי
 • בלוג חדשות אחרית הימים: הסוף?
 • האדמו"ר מגור: משיח עד תשס"ז
 • הגרי"ל שטיינמן: בואו של המשיח קרוב!
 • הכותרות האחרונות:


  השם1.נט: והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד - ושמו אחד!