WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET timestamp = '1397780150', ip = '23.20.20.195', location = 'בלוג אחרי' at line 1]
UPDATE SET timestamp = '1397780150', ip = '23.20.20.195', location = 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » עדכון מהרב דהן על הגאולה', url = '/?p=405' WHERE ip='23.20.20.195'

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'VALUES ('1397780150', 'Guest', '23.20.20.195', 'בלוג אחרית הימים -' at line 1]
INSERT INTO VALUES ('1397780150', 'Guest', '23.20.20.195', 'בלוג אחרית הימים - haShem1.net » Blog Archive » עדכון מהרב דהן על הגאולה', '/?p=405')

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE timestamp < 1397776550' at line 1]
DELETE FROM WHERE timestamp < 1397776550

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1]
SELECT COUNT(*) FROM

 
בס''ד ח' באדר תשס"ז (26.2.07)
» עדכון מהרב דהן על הגאולה

להלן העדכון האחרון מכבוד הרב המקובל שמעון דהן שליט"א (חוזה הצונאמי) כפי שהובא באתרו. הדברים נאמרו בשבת קודש האחרונה (פרשת תרומה), והם מובאים כאן עבור גולשים שאינם נכנסים באופן קבוע לאתר הרב. להלן הדברים:

פורים הוא זמן של שמחה רבה, ובפרט פורים השנה.

אם ירצה השם, משהו גדול מאוד עומד לקרות, ועל כולנו להיות בשמחה.

יש 3 סוגים של משיחים:

1. משיח שעבר מהעולם באופן גופני
2. משיח שחי גופנית, אך לא יודע עדיין שהוא משיח
3. משיח רוחני

מאות אלפי חסידי חב"ד ששרים שהרבי מלובביץ’ הוא מלך המשיח אינם רחוקים מן האמת. הרבי מלובביץ’ היה משיח בן יוסף. התפקיד של משיח בן יוסף הוא ללחום את המלחמה באופן רוחני ואז נראה בגשמיות שינויים רבים בעולם הזה.

מהו סוד השיר שנשיר לעתיד לבוא ("שירו לה’ שיר חדש")? זהו שיר של הנשמה. קריאת אותיות השיר גורמים לשיר לחיות. כשהאותיות מתאחדות עם הנשמה אז נדע את השיר החדש של ביאת המשיח.

יהושע בן נון היה סוד הלבנה ומשה רבינו ע"ה היה סוד החמה. במקור החמה והלבנה היו באותו גודל, עד שהלבנה שאלה את הקב"ה האם שני מלכים יכולים להשתמש באותו כתר, ואז הקב"ה אמר ללבנה "לכי מעטי (הקטיני) את עצמך". ענתה הלבנה: "רבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי?" (חולין ס), והקב"ה פיצה את הלבנה בכך שתאיר בלילה, ושישראל יחשבו את הזמנים ע"פ הלבנה. הקב"ה גם הבטיח שבגאולה יחזיר את הארת הלבנה שתהיה כהארת החמה. הלבנה מייצגת את הנקבה הרוחנית, והשמש את הזכר.

לפני כמה שנים היה ילד חילוני בן 4 שאבא שלו היה מביא אותו לבית הכנסת, ואחרי תפילות ליל שבת הוא היה בא להחזיר אותו הביתה. באחת הפעמים כשהאב בא לקחת אותו הביתה, הילד אמר לרב חלום שחזר על עצמו: "בבית הכנסת שלך אני רואה את המשיח, והמשיח קרא לי ואמר לי שהוא המשיח. הוא ישב בעזרת הנשים". זו היתה הפעם האחרונה שהילד נראה בבית הכנסת, ומעולם לא חזר לשם יותר.

בכל דור המשיח בא בצורה רוחנית בנקבה, זהו הסוד. בגשמיות המשיח הוא איש, אבל הנשמה היא בסוד נקבה. משיח בן דוד הוא זכר, והנשמה שלו היא אשה.

אדם אחר ניגש לרב עם חלום שהיה לו: "בחלום ראיתי את אור החיים הקדוש זיע"א, והוא גילה לי שהם קרובי משפחה. הוא אמר לי שהמשיח בינינו". הרב שאל את החולם אם הוא עמד על חול ואם הוא ראה גלים גדולים, והחולם הודהם שהרב ידע זאת. הרב אמר שהרבה סיפרו לו חלומות דומים, ולכן הוא יודע זאת.

מאז חורבן בית שני הנבואה ניתנה לטפשים ולילדים. הגמרא שואלת מי עדיף נביא או חכם? חכם הוא בדרגה גבוהה מהנביא, מפני שבידו גם נבואה וגם חוכמה. איך לחכם יש נבואה? הרב נתן דוגמא: נאמר שאתה נוהג ב-100 קמ"ש, ומולך מגיע רכב במהירות זהה. באופן יחסי המכוניות עוברות זו את זו במהירות 200 קמ"ש. אבל אם המכוניות היו נוסעות אחת לצד השניה במהירות 100 קמ"ש, הרי שהיה נראה כאילו הם עומדות באופן יחסי אחת ליד השניה.

כשאנחנו רואים שתי מכוניות נוסעות אחת לצד השניה בהתאמה מלאה, נראה באופן יחסי כאילו הם עומדות. אם מסתכלים על גלגל שנוסע מהר מאוד, נראה שהוא כאילו עומד מלכת. זה מה שקורה בדיוק עכשיו בעולם: הכל קורה מהר מאוד, אבל עבורנו ההרגשה היא כאילו הכל עומד. זהו סוד הגאולה.

כל אדם יכול להשיג את סודות הנבואה. כיצד? אם נקיים את רצון השם ולא את ההיפך. אם נהיה ביחד עם הקב"ה בכל צעד ושעל, נוכל להשיג נבואה. זהו סוד הנבואה - להיות באחדות עם הקב"ה, יחד.

פרט למשיח ישנם תלמידי חכמים בדורנו שהם מעל לדרגת נביא. לתלמיד חכם יש נבואה, כמו גם את הכוח לגזור. כשתלמיד חכם כזה גוזר, הקב"ה מקיים.

כתוב שלא יהיה עוד כמשה רבינו, אבל לא נאמר שלא יהיה מעליו. המשיח הוא בדרגה גבוהה יותר מזו של משה רבינו.

כיצד נדע שאור המשיח התגלה רוחנית? כשהגויים יפחדו מאוד מהיהודים בלי סיבה גלויה.

לפני 60 שנה פצצת אטום נראתה כמו רדיו עתיק. בימינו נראה שהיא הטובה ביותר, חזקה ביותר וכו’, אבל כמו שהרדיו השתכלל - כך גם פצצות האטום. הם הרבה יותר גדולות ויותר חזקות. אפילו אלה שמייצרים את פצצות האטום אינם מבינם באמת את כוחן. מדובר בדבר כה חזק, שכשזה יקרה - האור שלו ידחוק את החושך החוצה. לא תהיה חשיכה בעולם - יהיה כמו אור יום.

הקב"ה בוכה והדמעות שלו גורמות רעש גדול במים. לא תהיה שלוה בעולם. כעת למזיקים יש רשות לפגוע ביהודים, וכוונתם היא לפגוע ולהאדיר את הנזקים אצל היהודים. גלי הענק שיגיעו מדמעות הקב"ה הם יום הדין. לא יהיה אדם אחד שלא יהיה בסכנה. הדרך היחידה להפוך את הדין לרחמים הוא לעשות תשובה מיד - אלה הרגעים האחרונים. פירוש "מתוק מדבש" לזוהר הקדוש אומר ששערי תשובה סגורים עבור הרשעים.

הרב אומר שכל זה יקרה, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה לראשונה. כל זה חלק מתהליך הגאולה.

רבים תוהים מדוע הדור שלנו זוכה לחיות בזמן הגאולה. הסיבה היא שהודור שלנו הוא דור של ענוה. כל אחד אומר "אני יהודי פשוט", "אני יהודי קטן" וכו’. זוהי הסיבה שאנחנו ראויים לגאולה הסופית. אנחנו מרגישים קטנים לעומת הצדיקים, וזוהי מידה חשובה. אבל עלינו לעשות תשובה כדי שנהיה ראויים להיגאל.

מהי תשובה? "תשוב ה’" - תשוב לה’.

תפקיד משיח בן יוסף הוא להכניס אותנו למלחמת גוג ומגוג. תפקיד משיח בן דוד הוא לגשר אותנו לעולם הרוחני - העולם הבא.

מסווג תחת: תחזיות מימינו קישור-קבוע

מאמרים שאולי קשורים:

 • עדכון מהרב חוזה הצונאמי (לך לך)
 • הרב בניהו על הרב כדורי ועל הגאולה
 • ר' ישיבת המקובלים על מהירות הגאולה
 • הרב בצרי: הליקוי מורה על המשיח
 • הרב מוצפי על הפחד ועל הגאולה
 • שירי יהדות באנגלית על הגאולה
 • הרב אליהו: תחיית המתים בגאולה
 • ראיון ברדיו עם הרב ברוידא שליט"א
 • עדכון מהרב חוזה הצונאמי (וישלח)
 • "תדעו לכם: קרוב קרוב קרוב הגאולה"
 • הכותרות האחרונות:


  השם1.נט: והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד - ושמו אחד!